Bli medlem idag!

Studentbostadsföretagen har två typer av medlemskap, dels ett ordinarie för de som äger och/eller förvaltar studentbostäder och dels ett entreprenörsmedlemskap för de som har för avsikt att etablera sig på studentbostadsmarknaden inom en snar framtid. Ni behöver inte vara ett renodlat studentbostadsföretag för att bli medlemmar, men studentbostäder måste vara en del av ert nuvarande eller framtida bestånd. Kontakta gärna oss på kansliet för mer information om vad de olika medlemskapen innebär.
 

Medlemsavgift 2019:

Ordinarie medlemskap
– fast avgift: 11 200 kronor/år
– rörlig avgift: 28,50 kronor/bostad och år

Entreprenörsmedlemskap: 
– fast avgift: 11 200 kronor/år