Kunskapsunderlag för er verksamhet

Våra medlemsföretag är både källan och målet för den kunskap som finns och passerar genom Studentbostadsföretagen, allt från vad som händer på den politiska arenan till nyheter hos andra medlemsföretag. Vårt jobb är att samla in, förmedla, producera och sammanställa kunskapen till material som våra medlemsföretag lätt och smidigt kan ta del av. I praktiken innebär det en stor variation av material, från en årlig omvärldsanalys till redogörelser av vägglusproblematiken bland medlemsföretagen.

Vad som gör vår kunskapsbank unik är det specifika fokus på studentbostäder som genomsyrar vår verksamhet. Den erfarenhet och kännedom vi har om studentbostadsbranschen påverkar inte bara vilken kunskap vi väljer att förmedla, utan även på vilket sätt vi gör det. Vi plockar ut det som vi vet är intressant och kan göra skillnad för våra medlemmars studentbostadsverksamhet.

Exempel på medlemsnytta

 • Omvärldsanalys
  Sammanfattar trender hos studenter och studentbostäder samt aktuella politiska utredningar, beslut och åtgärder det senaste året.
 • Webbutbildning vägglöss
  Tillsammans med Anticimex har vi tagit fram en webbutbildning om vägglöss som snabbt och effektivt utbildar personal om allt från biologi och bekämpning.
 • Nyckeltal 
  Varje år sammanställer vi nyckeltal för branschen. Nyckeltalen för varje företag jämförs både med riket och andra företag med liknande bestånd.
 • Nyhetsbrev 
  Missa inte vad som händer i studentbostadsvärlden! Med vårt nyhetsbrev vet du alltid vad som är på gång i branschen.
 • Hyresstatistik
  I samband med hyresförhandlingarna tar vi reda på hur hyresförhandlingarna går runt om i landet, ett bra underlag vid egna hyresförhandlingar.
 • Rapporter
  Vi undersöker och rapporterar en rad olika saker, från vägglöss till läget på den lokala studentbostadsmarknaden.
 • Informationsfilmer
  Genom våra informationsfilmer får hyresgästen snabbt och lätt info om hur man bäst städar och underhåller sin bostad. Fokus ligger på områden som ofta glöms bort av studenterna.