Därför är vi medlemmar

Simon Helmér, vd Studentbostäder i Linköping

"Medlemskapet ger oss tillgång till aktiviteter tillsammans med andra medlemsföretag, rapporter och analyser samt ett professionellt kansli som företräder branschen nationellt och internationellt."

Ulrika Lindencrona, projektledare Åke Sundvall AB

"Som ny aktör inom studentbostadsbranschen är tillfällen för nätverkande och möten med andra medlemsföretag både värdefullt och inspirerande."

Jenny Wikström, vd Östgötagården

”För en liten organisation som vår är det ovärderligt att träffa andra aktörer i branschen. Vi uppskattar verkligen möjligheterna till erfarenhetsutbyte och nätverkande som medlemskapet i Studentbostadsföretagen erbjuder.”