Personalfrågor för studentbostadsföretag


 
Studentbostadsföretag har i dag, precis som många andra företag, flera utmaningar när det kommer till personalfrågor. Kompetensförsörjning och talangrekrytering är en del, men även personalhälsa, effektivitet och den kommande EU-förordningen om personuppgiftshantering.
 
Träffen om personalfrågor för studentbostadsföretag kommer under två dagar beröra flera av dessa punkter. Vi har både bjudit in inspiratörer och öronmärkt mycket tid för utbyte av erfarenheter och kunskaper branschkollegor emellan.
 
Träffen vänder sig till dig som är verksam inom HR, har personalansvar eller på annat sätt är verksam inom personalfrågor. Ta tillfället i akt att utbyta erfarenheter och metoder med kollegor i branschen med fokus på både mjuka och hårda frågor.

På programmet

Employer branding

Employer branding handlar om hur ett företag eller organisation uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande och tidigare anställda. Ett arbetsgivarvarumärke innehåller precis som ett konsumentvarumärke en mängd olika associationer och genom att påverka dessa associationer kan man modifiera sitt employer brand. Studentbostadsföretag har liksom övriga aktörer inom fastighetsbranschen en utmaning i att hitta rätt kompetens och att attrahera talanger. På vår träff kommer Anna-Lena Lehto, personalchef på Uppsalahem AB, dela med sig av deras arbete och metoder. De vann 2016 pris som årets innovatör av Universum för sitt utmärkande arbete med talangrekrytering och medarbetarutveckling.

Erfarenhetsutbyte

Den här träffen har sitt ursprung i en önskan från flera av HR-medarbetare på våra medlemsföretag om möjlighet till erfarenhetsutbyte. Det har vi tagit fasta på med råge med flera tillfällen att prata med branschkollegor. Till exempel anordnas en "speed dating" under träffen, där du på ett smidigt sätt får chansen att prata med flera branschkollegor inom en rad olika ämnen, bland annat samarbeten med företagshälsovård och psykisk ohälsa hos medarbetare.

GDPR och personaluppgifter

I maj träder en ny dataskyddsförordning i kraft som sätter nya krav på hanteringen av personuppgifter. Lotta Kavtaradze, juridisk expert på personuppgiftshantering berättar hur det påverkar hanteringen av personaluppgifter och vad ni kan göra för att anpassa verksamheten. Många av er har säkert redan påbörjat arbetet och här får ni chansen att lära er mer utifrån ett specifikt personalperspektiv. Det kommer även finnas möjlighet att skicka in frågor till Lotta inför träffen.

Huskurage

I september inledde vi ett samarbete med Huskurage, en policy för att förebygga våld i nära relationer. Policyn har fokus på att grannar ska agera vid oro för våld, men bakgrunden och verktygen är lika aktuella för personal i studentbostäder. Men en åldersgrupp som i större utsträckning än andra utsätter anda och själva utsätts för våld i nära relationer är Huskurage ett viktigt verktyg för att skapa trygghet hos både kunder och personal. Peter Svensson är en av grundarna och kommer på ett engagerat sätt berätta mer om varför Huskurage spelar roll.

PROGRAM

24 JANUARI
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.30 Välkomna!
13.30 – 15.30 Employer Branding
15.30 – 15.45 Fika
15.45 – 16.45 Speed-dating
16.45 – 17.15 Incheckning och egen tid
17.45 Middag/matlagningsaktivitet
 

25 JANUARI

08.45 – 09.45 Huskurage
09.45 – 10.00 Fika
10.00 – 12.00 GDPR
12.00 – 13.00 Lunch

INFO

Datum och tid: 24 januari 12.00 – 25 januari, 13.00
Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Pris: 4 700 kronor/per person exkl. moms
Hotell: Hotellrum på Scandic Sjöfartshotellet kan bokas via anmälan till en kostnad av 1 083 kronor/rum exkl. moms
Sista anmälningsdag: 22 december
 

Obs! Anmälan är bindande och vi kan inte garantera återbetalning vid avbokning.