Hållbart boende


 

5 – 6 mars 2019
Linköping

 
Hållbarhet är snart en självklarhet. Inte minst i bostaden, som är ett av de områden som har störst möjlighet för både social och ekologisk hållbarhet. För studentbostadsbranschen är miljöpåverkan och psykisk ohälsa två saker som det fokuseras mycket på just nu. Hur kan studentbostäder, både nya och gamla, användas för att skapa ett boende där både natur och människa mår bra?
 
Den här träffen kretsar kring övergripande teori och praktik för ett hållbart boende samt konkreta exempel från branschen. Vi lägger stort fokus på hur vi med innovativa sätt kan anpassa existerande korridorboende för att bättre passa dagens studenter. Vi tittar även på hur vi skapar förutsättningar för både företag och kunder att ur olika aspekter bli så hållbara som möjligt.
 
Under träffen berör vi ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ur olika aspekter. Dessutom studiebesök i gamla och nya studentbostäder i Linköping som utgår från träffens teman.
 
Välkommen till en bred hållbarhetsträff med ett smalt tema: studentbostäder.
 
Träffen är till för dig som på ett eller annat sätt jobbar med hållbarhet, renovering, nybyggnation, förvaltning och verksamhetsutveckling.
 

5 mars: Gemensamt program

Hur ser ett hållbart boende ut?

Pernilla Hagbert
 
Pernilla Hagbert är forskare på KTH och utgår från frågeställningarna vad som är ett hållbart hem och hur det kan se ut. Hennes forskning har undersökt tolkningar av hållbarhet i svensk bostadsutveckling och förståelser av ett hållbart hem, bortom tekniska lösningar och nuvarande inlåsningar som präglar bostadsbyggandet. Hon intresserar sig särskilt för alternativa och mindre resursintensiva sätt att bo och leva, samt hur olika branschaktörer kan driva arbetet med hållbar omställning.

Beteendedesign för hållbarhet

Ida Lemoine, Beteendelabbet
 
Ida Lemoine är medgrundare och vd på Beteendelabbet, som är experter på praktisk beteendedesign för en hållbar utveckling. I sin roll som beteendestrateg arbetar Ida med att tillämpa psykologi och nudging inom bland annat bostadsbranschen. På träffen ger hon bakgrund och tips till hur man genom beteendedesign skapar hållbara bostäder.

6 mars: Spår 1 - Social hållbarhet

Ett socialt hållbart AF Bostäder

Anna Hjortronsteen, AF Bostäder
 
För AF Bostäder är social hållbarhet en viktig byggsten för att skapa ett gott arbetsklimat och goda kundrelationer. För att undvika polarisering och grupperingar i samhället är det viktigt att lyfta frågor kring detta och aktivt arbeta för att skapa jämlikhet och trygghet i både bostaden och på arbetsplatsen. Anna Hjortronsteen är hållbarhetskoordinator på AF Bostäder och berättar om hur AF Bostäder jobbar med social hållbarhet och lyfter olika konkreta exempel.

Boaktiva - nudging för hållbar livsstil

Wästbygg
 
Wästbyggs koncept Boaktiva innebär att de genom nudging vill få de som bor i deras hus att göra bra vardagsval – både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Namnet "Boaktiva" anspelar på ordet "proaktiv", att skapa förändring istället för att bara reagera på den. Wästbyggs devis är att med små förändringar i boendemiljön kan man göra stor skillnad. Till exempel har de en app genom vilken de boende kan ordna samåkning eller bjuda in varandra till sociala aktiviteter.

Tensta Torn

Martina Ljunggren och Ulrika Lindencrona, Åke Sundvall
 
Åke Sundvalls ambition är att bygga hus som tillför något extra till sitt närområde. Hus som på olika sätt gör att både och förbipasserande boende trivs och mår bra. När de började planera för Tensta torn ställdes de inför en mängd nya frågor kopplat till detta. Det är deras första studentboende för egen förvaltning och i ett socialt utsatt område. Martina och Ulrika berättar om hur de har jobbat med frågor som trygghet, tillhörighet, närvaro och lokala samarbeten i arbetet med Tensta torn.

6 mars: Spår 2 - Den nygamla korridoren

Vallavåningen

Simon Helmér och Thomas Lilja, Studentbostäder i Linköping
 
Vallavåningen är en omtalad studentbostad som Studentbostäder i Linköping AB byggt i stadens nybyggda stadsdel Vallastaden. Här bor 15 studenter i samma lägenhet och delar stora utrymmen för social samvaro och matlagning. Målbilden var att skapa ett unikt boende som kunder aktivt söker sig till och som väcker engagemang för studenters studiesociala miljö. Simon Helmér och Thomas Lilja från Studentbostäder berättar om bakgrund, genomförande och hur Vallavåningen, ett och ett halvt år senare, fungerar som bostadsmiljö.

Det levande korridorsboendet

Stockholms Studentbostäder
 
Hur kan vi utveckla det gemensamma boendet under studentlivet? Stockholms studentbostäder startar under 2019 ett projekt för att utveckla sina korridorbostäder. Utgångspunkten är att deras studentkorridorer ska vara ett dynamiskt, socialt och tryggt boende. Stockholms studentbostäder delar på träffen med sig av hur de tänker skapa förutsättningar för en hållbar framtid.

INFO

Start: 5 mars, 11.30
Slut: 6 mars, 13.00
Plats: Scandic Frimurarhotellet Linköping
Pris: 5 200 kronor exkl. moms
Hotell: Enkelrum på Scandic Frimurarhotellet kan bokas till för 1 384kr exkl. moms i anmälan
Sista anmälningsdag: 4 februari
 

Obs! Anmälan är bindande och återbetalning kan inte garanteras vid eventuell avbokning.