Föreningsstämma 2019

2019 års föreningsstämma äger rum i Uppsala den 25 april 2019. Den anordnas i samband med seminariet och galamiddagen för Nöjd Studbo 2019. Stämman är Studentbostadsföretagens högsta beslutande organ och tar bland annat beslut om verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår och väljer in nya styrelsemedlemmar. Handlingar till stämman skickas ut till kontaktpersoner, VD samt anmälda deltagare senast två veckor innan stämman.
 

Nominera ledamöter till styrelsen
Du kan nominera personer som är anställda på något av våra medlemsföretag till Studentbostadsföretagens styrelse. Nomineringar görs direkt till valberedningen på valberedning@studentbostadsforetagen.se senast 28 februari. Styrelsen sammanträder sex gånger per år, dagtid, företrädelsevis i Stockholm och Göteborg och arbetet är oarvoderat.
 
Motioner till stämman
Vill ni skicka in motioner till stämman behöver de inkomma senast 28 februari till info@studentbostadsforetagen.se.

Fullmakt

I vanlig ordning är det viktigt att ta med eller skicka in fullmakt för att stämman ska vara röstberättigad. Skicka in fullmakt om ni inte kan närvara på stämman eller ta med fullmakt om närvarande deltagare inte är firmatecknare för ert företag. Fullmakten ska skickas påskriven till info@studentbostadsforetagen.se senast 15 april.