Lägesrapport: Kund och marknad

Varje höst publicerar vi en lägesrapport/omvärldsanalys som sammanställer de senaste nyckeltalen för studenter, bostäder och byggande. I tidigare rapporter finns även politiska utredningar, förslag och åtgärder sammanfattade.