Draftit

Verktyg för säker och korrekt hantering av personuppgifter

I maj 2018 börjar en ny dataskyddsförordning gälla för alla företag som behandlar personuppgifter. Att göra fel kommer kosta både i pengar och i anseende. På vår utbildning i den nya förordningen var det många som efterfrågade verktyg och hjälpmedel för att komma igång med anpassningen till de nya lagarna.

Därför har vi nu startar en samarbete med Draftit, som är en helhetsleverantör när det kommer till frågor gällande dataskyddsfrågor. Genom Draftit får ni tillgång till lagtolkningar, dokument och detaljerade guider som bland annat hjälper till med kvalitetssäkring och utvärdering av ert dataskyddsarbete. Ni har dessutom möjlighet att ställa frågor direkt till Draftits jurister.

FYRA TJÄNSTER - FYRA MEDLEMSRABATTER

 

1. Draftit Evaluation

 

Från nulägesrapport till åtgärdsförslag
Oavsett om du precis ska börja med ditt dataskyddsarbete eller om du etablerat en hantering, så behöver du utvärdera ditt arbete löpande. Med vår produkt Draftit Evaluation får du ett verktyg som hjälper dig att skapa en överblick för ditt dataskyddsarbete. Du får även relevanta åtgärdsförslag baserat på utvärderingen.

 

Tre moment: utvärdera, jämföra, åtgärda
Flödet i Draftit Evaluation består av tre kronologiska huvudmoment: utvärdera, jämföra, åtgärda. Tillsammans skapar de en helhetsbild av din organisation i relation till dataskyddslagstiftningen, och guidar dig till hur ni kan bli ännu bättre.

 

Kartläggning av ert dataskyddsarbete
Det första momentet i Draftit Evaluation är att du svarar på ett frågebatteri tematiserat efter ett antal områden. Undersökningen syftar till att kartlägga ditt dataskyddsarbete, identifiera förbättringsområden samt att benchmarka det mot andras arbete

 

Tydlig rapport med juridiska åtgärdsförslag
Baserat på dina svar i undersökningen och ditt resultat, så identifierar vi de områden som du behöver arbeta mer med i ditt dataskyddsarbete

 

Pris: Från 14 900 kronor/kartläggning

 

 

2. Draftit Dataskydd

Draftits dataskydd är en färdig arbetsmodell med enkla guider, praktiska tips och råd för att arbeta med dataskydd och personuppgifter. I paketet ingår både mallar, tolkning av lagar och fri rådgivning.

Innehåll:

 • Lagkommentarer – färdigtolkade lagar, praxis etc.
 • Handböcker – det stora uppslagsverket för allt inom PuL och dataskydd som reder ut frågor som berör ert arbete
 • Dokumentmallar – policymallar, biträdesavtal, checklistor, riktlinjer och andra praktiska mallar
 • Nyheter och nyhetsbrev – dagligen uppdaterade nyheter inom PuL-området
 • Fri frågeservice och frågebank – ställ frågor direkt till våra jurister och experter och få helt anpassade svar. Ta del av en omfattande bank med vanliga frågor och svar

Pris: 5 500 kronor/användare och år (ord. pris 6900 kronor)

 

3. Draftit Förteckning

Draftit Förteckning hjälper er att inventera, kartlägga och kvalitetssäkra samtliga register som innehåller personuppgifter. Ni får samtidigt ett utförlig juridiskt underlag för varje enskilt register. Medvetenheten ökar då ett större ansvar läggs på registerägarna som själva får sköta uppdateringar för sina registerbeskrivningar etc. Med hjälp av Draftit Förteckning blir det enklare att sätta rutiner och hålla sin registerförteckning uppdaterad.

Draftit Förtecking är en central webbaserad databas där ni sammanställer er registerförteckning. Draftit Förteckning innebär att ni:

 • Följer dataskyddsförordningens krav på registerförteckning
 • Kan börja jobba direkt, ingen installation av hård- eller mjukvara behövs
 • Slipper uppstartskostnader
 • Slipper tänka på drift och underhåll
 • Har informationen tillgänglig var som helst, när som helst
 • Enkelt kan exportera informationen för användning på annat sätt, vilket innebär att du kan ha kvar informationen ni har registrerat även om du vill avsluta abonnemanget

Innehåll:

 • Utbildning
 • Grundlicens
 • Årsabonnemang
 • Serverutrymme
 • Teknisk support
 • Uppgraderingar och backup för valt (obegränsat) antal användare med egna login och behörigheter

Pris: Från 15 900 kronor/år

 

4. Draftit E-learning

Säkra kompetensen kring dataskyddsfrågor inom hela organisationen. Pedagogiska kurser som utbildar och testar medarbetarna.

TA DEL AV ERBJUDANET

Kontakta vår kontaktperson Daniel Leffler Bjergestam för att ta del av erbjudandet

E-post: daniel.bjergestam@draftit.se
Telefonnummer: 010-1992369